De fleste har prøvet at sidde i en udestue, men hvad er en udestue egentlig og hvad kan den bruges til. Det er en mellemting mellem en almindelig stue og en haveterrasse. Jeg har her skrevet alle de vigtigste begreber i forbindelse med udestuer og besvaret de hyppigste spørgsmål om dette emne. Jeg håber dermed, at I alle kan finde inspiration til at få lavet jeres egen personlige udestue, som kan laves på mange måder og i alle størrelser.

Hvad er en udestue?

Er der forskel på en udestue og en vinterhave, og regnes de som tilbygninger? Må du bruge udestuen til beboelse, og hvordan skal den se ud? Udestue, vinterhave, havestue eller veranda – begreberne bruges ofte lidt tilfældigt. Udestue, vinterhave, havestue eller veranda – begreberne bruges ofte lidt tilfældigt, men dækker over en uopvarmet og som regel mindre tilbygning til huset, hvor væggene fortrinsvis består af glas.

Hvor formålet med en udestue eller havestue er at forlænge muligheden for at sidde “ude” med en måned eller to i hver ende af forårs- og sommersæsonen, var en vinterhave oprindeligt en slags drivhus i tilknytning til huset. En udestue består i sin enkleste form af en afskærmning af glas med et enkelt, næsten fladt tag af f.eks. plast eller glas.

Den kan bygges oven på en eksisterende terrasse og altså uden et egentligt fundament. Der er tendens til, at udestuerne i materialer og konstruktioner begynder at minde mere om egentlige tilbygninger, blot med brug af mere glas i ydervæggen. Således kan udestuen både have energivinduer, fundament og tagdækning, der svarer til husets.

Hvilke regler gælder for udestuer?

Begrebet udestue bruges temmelig flydende, også af producenter og fagfolk, men i Bygnings-reglementet er skillelinjen mellem en udestue og en egentlig tilbygning mere præcis. Her er det nemlig afgørende, om udestuen er opvarmet eller ej. Er den opvarmet, er der tale om en tilbygning, og så skal den opfylde en række krav til beboelse, bl.a. vedrørende rumhøjde, flugtveje, tæthed og isolering.

Udestuer kræver byggetilladelse

Uanset om udestuen er opvarmet eller uopvarmet, kræves der byggetilladelse, det er ikke nok med en anmeldelse. Ansøgningen skal være skriftlig og skal bl.a. indeholde tegninger og beskrivelse af udestuens placering, opbygning og materialer. Du må ikke gå i gang med byggearbejdet, før du har fået en byggetilladelse. Hvis dine ønsker rækker ud over gældende krav og regler, skal du samtidig med ansøgningen søge om dispensation. Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen.

Må du bruge en udestue til beboelse?

Du må opholde dig i din udestue på samme måde, som du må i haven og i udhuse og andre bygninger på grunden. Egentlig beboelse kræver dog, at udestuen opfylder kravene til beboelses-rum, herunder at den skal være opvarmet. Dermed er det så en tilbygning og ikke en udestue ifølge bygningsreglementet (se ovenfor).

Hvad skal dit forsikringsselskab vide om din udestue?

Når du opfører en ny udestue eller ændrer en eksisterende udestues status til beboelse, skal du give dit forsikringsselskab besked, således at policen på din husforsikring til enhver tid er opdateret. Det har betydning for udbetaling af erstatning, hvis der opstår brand eller anden skade.

Hvordan skal udestuen se ud?

Udestuen skal placeres mest fordelagtigt i forhold til have, udsigt og sollys, og du skal tage hensyn til husets arkitektoniske forhold samt afgøre, hvilket rum i huset der skal have udgang til udestuen. Udestuens størrelse og placering er afgørende for, om den vil indgå i en harmonisk helhed med resten af huset eller virke som en fremmedartet “knast” på det. Forbindelsen ind til huset er vigtig, men ikke afgørende for udestuens placering. I en ikke-opvarmet udestue bevares ydermuren, evt. med en terrassedør af glas, så man kan have glæde af lyset. Når det drejer sig om en opvarmet udestue, kan man vælge at have forbindelse via en dør, så det er afgrænsede rum, eller der kan åbnes helt mellem udestuen og huset.

De første udestuer

1960’ernes og 1970’ernes udestuer havde ofte et lidt skuragtigt og midlertidigt præg, men tendensen er, at der bruges bedre og mere varige materiale og konstruktioner, uanset om udestuen er opvarmet eller ej. Opvarmede udestuer med karakter af egentlige tilbygninger kan med held lægge sig tæt op ad husets oprindelige materialer og udtryk, men udestuen kan også være helt sin egen. En let og neutral glaskonstruktion kan passe til både gamle og nyere huse. Nøgleordet er at have respekt for det eksisterende hus og derudfra udforme udestuen.

Her på dette link kan man læse yderligere om udestuer:

https://www.bolius.dk/udestuer-17563/

 

Hvis du ligger inde med nogle gode hints til hvordan man fuldtud udnytter sin udestue så skriv gerne en linje eller to.