I dag kan man for en brøkdel af prisen bygge sine egne ting i boligen, og det gælder uanset, om du er uddannet håndværker eller ej. Mange mennesker har en kreativ sans, som de gerne vil anvende i praksis, samt derved får man også det endelige resultat, som man har drømt om. Det er ikke altid, at man kan finde det helt unikke produkt i butikkerne. Endvidere kan man altså spare mange penge på at lave tingene selv. På den måde er i det mindste arbejdskraften gratis. Her kan man så læse om, hvordan man selv kan bygge sit eget badeværelse.

Badeværelse

Badeværelset er boligens mest komplicerede rum med en række af tekniske installationer og funktioner, som skal fungere bedst muligt sammen – ofte på meget lidt plads. Badeværelset er derfor også det dyreste rum pr. kvadratmeter i boligen, når der skal bygges om eller bygges nyt.

Badeværelset er teknisk meget kompliceret med vand-, afløbs- varme-, og elinstallationer samlet på et lille område, hvor der samtidig stilles store krav til både funktion, slidstyrke af overflader og vandtæthed af konstruktionerne. Sjuskes der med planlægningen eller udførelsen, er der stor risiko for utætheder i badeværelset, som dagligt er udsat for påvirkning af vand og store mængder fugt. Slipper vand eller fugt ud i de omliggende konstruktioner i huset, kan det medføre alvorlige angreb af råd og svamp, som er meget bekostelige at udbedre.

Tal først med en byggesagkyndig

Det er derfor en god investering at hyre en byggesagkyndig rådgiver og bruge fagfolk til arbejdet og derved sikre, at arbejdet udføres korrekt. En amatør kan med sine helt egne ideer ødelægge for meget mere end prisen på en byggesagkyndig ekspert.

Økonomi og budget

Badeværelset er med sine mange installationer og høje krav til materialer og konstruktioner det dyreste rum i boligen pr. kvadratmeter. Ved en totalrenovering af et eksisterende badeværelse eller ved etablering af et nyt skal du regne med minimum 25-30.000 kr. pr. kvadratmeter inklusive materialer, udgifter til håndværkere og moms. Prisniveauet gælder for brug af gode standardmaterialer, men særlige byggetekniske forhold eller brug af mere eksklusive materialer og sanitet vil selvsagt betyde en højere pris. Ved meget små badeværelser vil kvadratmeterprisen være relativt højere end for store badeværelser med nogenlunde samme kvalitetsniveau.

Gør det selv?

Du kan selv udføre nogle arbejder i forbindelse med det nye badeværelse, men badeværelset er generelt ikke det rum, der indbyder mest til gør det selv-arbejder. Udover vand-, afløbs- og elinstallationer, der kræver autoriserede håndværkere, er det kritisk, at arbejder som f.eks. støbning af gulv og vandtætning udføres korrekt. Skal der laves gulv eller andre overflader med belægning af vinyl i badeværelset, kræver udførelsen af svejsningerne i samlingerne autorisation. Opstår der senere problemer med badeværelset, kan det være problematisk, hvis du selv har udført noget af arbejdet, da det rent juridisk kan være svært at afgøre, hvem der ansvarlig for eventuelle fejl – dig eller håndværkerne.

Lovgivning for badeværelser

Byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen? Ombygning af det eksisterende badeværelse eller etablering af et nyt, vil ikke kræve hverken byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen, hvis du bor i et almindeligt enfamiliehus. Placeres badeværelset derimod i en ny tilbygning eller et uudnyttet loftsrum, som inddrages til beboelse, er der tale om en udvidelse af etagearealet, hvilket kræver en byggetilladelse.

Placering af badeværelset og adgangskrav

Ifølge Bygningsreglementet skal der i nybyggeri være mindst ét wc-rum i boligens indgangsetage. Af hensyn til kørestole skal døren indtil rummet mindst have en fri bredde på 77 cm. Indretning af badeværelset og krav til fri afstand. Ud for håndvask og wc skal der bl.a. af hensyn til kørestolsbrugere være en fri afstand på 110 cm.

Krav til materialer og konstruktioner i vådrum

Et vådrum deles op i to zoner: en våd og en fugtig. Den våde zone er den del af rummet som jævnligt udsættes for direkte vandpåvirkning. Det gælder altid hele gulvet, de nederste 10 cm af væggene, samt vægge umiddelbart omkring badet. I den våde zone gælder meget skrappe regler til konstruktioner og brug af materialer Blandt andet må der ikke anvendes malebehandlinger i vådzonen. Den fugtige zone omfatter alle vægge uden for vådzonen. Reglerne til den fugtige zone er også mere omfattende end til husets øvrige rum. Visse produkter og materialer til vådrum skal ifølge bygningsreglementet være godkendt til brugen. Det gælder således byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, som skal være godkendt og mærket med “Godkendt til drikkevand”-mærket.

Her kan du få yderligere inspiration samt læse endnu mere om reglerne på området for at bygge sit eget badeværelse.