Enkelte af boligejerne ringer til en håndværker, hver gang en lille ting skal repareres, de har ikke hænderne skruet rigtigt på, eller de har penge nok. Eller måske er de lidt klogere end de fleste. Det er nemlig hovedparten af boligejerne, som selv klarer mange reparationer og udskiftninger i hjemmet. Derved spares der jo mange unødige udgifter til betaling af faglærte håndværkere. Skal der udskiftes en pakning ved vandhanen, eller skal der udskiftes en utæt radiator. Mange gør det selv helt automatisk. Men vi skal virkelig tænke os mere om, vi må kende til vore begrænsninger, så vi aldrig kommer i den situation, hvor vi i virkeligheden laver mere skade end gavn, når vi gør det selv. Læs her om ti typisk brølere.

10 typiske gør det selv-brølere

Vægge der revner, eller taglapninger der lækker. Der er en række ting, der tit går galt for gør det selv-folk.

1. Brug af skum i tagkonstruktioner

Mange forsøger at lappe utætte tagsten ved at sprøjte fugeskum omkring dem – men det er en rigtig dårlig idé. For skummet bliver porøst over tid og suger fugt som en svamp, så den uheldige reparation kan udløse store skader på huset. En taglapning med fugeskum vil typisk også give anmærkninger i husets tilstandsrapport i form af en K3 – kritisk skade.

Sådan undgår du skaden: 

Hold generelt igen med fugeskummen – det er ikke den mirakelløsning, som mange tror. Og lad fagmænd om at reparere taget, for konsekvenserne er for store, hvis du begår en fejl.

2. Glemt ventilation, når loftet efterisoleres

En typisk fejl er at lægge isoleringsmåtter på loftet uden samtidig at sikre god ventilation.

Sådan undgår du skaden: 

Tildæk ikke ventilations- og udluftningshuller og hold en stribe på 5 cm fri mellem isoleringsmaterialerne og taget.

3. Lapning af murværk med forkert mørtel

Jo stærkere, jo bedre: Sådan har flere uheldige handymænd tænkt, da de skulle vælge cementmørtel til udbedring af fuger og murværk på husets facade. Men hvis mørtlen ikke passer i styrke til det eksisterende murværk, kan det med tiden forårsage revner, åbninger og afskalninger.

Sådan undgår du skaden: 

Undersøg, hvilken mørteltype der er brugt i murfacaden og brug den samme. Du kan fx få hjælp af en erfaren murer eller kontakte et geoteknisk firma eller Teknologisk Institut, som kan udføre en mikroskopisk undersøgelse.

 

4. Forkert montering af gipsplader på vægge og lofter

At smække en skillevæg op af gipsplader er umiddelbart en overkommelig gør det selv-opgave. Men det kan let gå galt. Mange bruger et for spinkelt træskelet mellem gipspladerne, eller nøjes med et lag gips i stedet for to. Så bliver væggen ikke stabil nok, og du risikerer, at den slår revner.

Sådan undgår du skaden: 

Gør væggen stabil med et solidt træskelet, rigeligt med skruer – og to lag gips.

5. Ulovligt elarbejde

En typisk gør det selv-fejl er at lave noget, du ikke har lov til. Meget arbejde med elinstallationer er forbeholdt fagmænd, men alligevel kaster mange gør det selv-folk sig ud i ulovlige el-reparationer.

Sådan undgår du skaden:

Hold dig fra husets faste elinstallationer!

6. Ulovligt vvs- og kloakarbejde

Når det gælder vvs-arbejde, er der også sat grænser for, hvor meget du har lov til at udføre selv. Du må fx ikke lave nye vvs-installationer eller lave indgreb i husets faste vand- og afløbsinstallation.

Sådan undgår du skaden: 

Tjek, hvad du må og ikke må, før du går i gang,

7. Utæt badeværelse

Hvis gør det selv-arbejde i badeværelset går galt, går det rigtig galt. Typiske fejl er utætheder, fordi fugearbejdet ikke er udført grundigt nok, eller du har lavet ridser i vådrumsmembranen.

Sådan undgår du skaden:

Gør det selv-arbejde på badeværelset kræver ekstra præcision og omhu. Udfør ikke vandtætte konstruktioner i badeværelset, medmindre du kan lave arbejdet på professionelt niveau.

 

8. Maling og pudsning af facaden uden ordentlig afrensning

Mange gør det selv-folk springer forarbejdet over, når de frisker husets facade op. Men hvis du maler eller pudser facaden uden at rense, prime og reparere den først, risikerer du fugtskader og grimme afskalninger, fordi malingen ikke kan binde ordentlig fast.

Sådan undgår du skaden: 

Klargør facaden i flere trin, før det egentlige malearbejde. Facaden skal både renses for løst materiale og begroninger, vaskes med grundrens og repareres de steder, hvor der er huller og revner.

 

9. Boring i skjulte ledninger og radiatorrør

Du er i gang med en simpel ophængningsopgave – men pludselig støder boremaskinen på noget hårdt, og før du kan nå at reagere, er skaden sket. Det er en typisk gør det selv-fejl at bore ind i skjulte ledninger og rør i væggene.

Sådan undgår du skaden: 

Tjek tilstandsrapport og evt. tegninger over huset, så du ved, hvor der er skjulte installationer. Skal du bore i rum med mange vandrør, som fx køkken og bad, kan du låne en metaldetektor eller et termografikamera til at undersøge væggene, før du borer.

 

10. Grimt flisearbejde

Ujævne fliser, sjuskede fuger og stivnede mørtelrester: Opsætning af fliser kan let ende med et grimt resultat, hvis du gør det for hurtigt og skipper præcisionsarbejdet.

Sådan undgår du skaden: 

Når en murer skal udlægge eller opsætte fliser, bruger han lang tid på at måle op og markere, hvordan han skal lægge fliserne – og det bør du også gøre. Lav en plan for fliselægningen, før du begynder. Vær omhyggelig med opmålingen og brug altid fugesnor eller flisekryds, så du får ensartede og lige brede fuger. Man kan læse mere om emnet på hjemmesiden

https://www.bolius.dk/10-typiske-goer-det-selv-broelere-1266/