Det gælder for alle familier, at de ønsker at bo i en bolig, som er behagelig og sikker at opholde sig i. Er du lejer, så er det oftest udlejer, som klarer den udvendige vedligeholdelse, men de fleste boligejere står selv for al vedligeholdelse, så man har i realiteten aldrig fri. Men hvordan skal man prioritere, for visse ting må jo være vigtigere end andre? Her kommer en beskrivelse af de vigtigste ting, som du altid bør have bragt i orden ved dit hus.

Vand – husets fjende nr. 1

Helt overordnet kan man sige, at fugt er en af de største fjender, du skal beskytte dit hus i mod, siger Jeanette Standly Mikkelsen, bygningskonstruktør og rådgiver i Bolius. Et utæt tag, en revnet tagrende, der leder regnvand ned af mur og træværk, eller et kældergulv, der ikke er sikret mod fugt fra jorden – det kan alt sammen give en masse følgeproblemer med råd og skimmelsvamp, som i sidste ende kan blive en dyr fornøjelse. Derfor er det også i første omgang vigtigst at holde dit hus’ klimaskærm ved lige – det vil sige husets ydre overflader som tag, ydervægge og vinduer, så du holder vand og fugt ude. Boliusrådgiver Jeanette Standly Mikkelsen har her listet de 5 ting, der er ud fra hendes erfaring bør være i toppen af din prioritetsliste, når du kaster dig over vedligeholdelsesopgaver. Rækkefølgen er naturligvis individuel og afhænger af, hvor gammelt dit hus er, hvilke materialer, det er bygget af, og hvordan det i øvrigt er vedligeholdt.

1. Tag, tagrender og nedløbsrør

Det er vigtigt at holde øje med løse tagsten eller andre skader på taget, da et utæt tag kan give store skader på huset. Dit tag er den del af husets klimaskærm, som er mest udsat. Er taget ikke vedligeholdt og bliver utæt, kan du få problemer alle mulige andre steder i huset – fx med murværket eller installationerne i loftet.

2. Murværk

I forhold til dit hus’ murværk skal du være særligt opmærksom på sokkel og sålbænke (udhænget under vinduerne).

Sålbænke

Sålbænkene er det mest udsatte på murværket. Hvis en sålbænk får revner, risikerer du at få fugt ned i murværket, hvilket om vinteren kan føre til frostsprængninger. Ved frostsprængninger skal de ødelagte sten skiftes.

Fuger

Tjek også for dårlige fuger. Om vinteren kan salt være meget hårdt for husets fuger, særligt de nederste. Dårlige fuger kan også give fugtskader.

Sokkel

I gamle huse er der ikke altid en fugtspærre mellem sokkel og hus, og fugten kan derfor komme op nedefra. Tegn på fugt i soklen er fx puds, der skaller af. Små revner i soklen kan ikke undgås, men hvis de bliver over 2 mm i bredden, bør du kradse det løse mørtel ud og pudse op. Revner må heller ikke komme igen – det kan være tegn på en sætningsskade.

3. Træværk

I forhold til husets træværk er særligt vindskederne samt topbrættet ovenpå vindskederne udsatte for fugt. Har du facader af træ, skal du også holde godt øje med dem. Tjek træet ved at stikke en spids genstand ind i træet. Genstanden må ikke trænge mere end 2-3 mm ind. Gør den det, er det tegn på råd eller svamp, og træet skal skiftes. Du kan tjekke, om der er råd i træværket ved at stikke i det med en skarp syl. Spidsen bør ikke synke mere end 3 mm. ned i træet. Husk at give træet træbeskyttelse jævnligt. På de mest udsatte steder som vindskederne bør du male ca. hver andet-tredje år. Trævinduer bør males ca. hvert femte år.

4. Vinduer og døre

Tjek tætningslister af gummi omkring vinduer og døre. De skal være hele og elastiske. Der må heller ikke være maling på, da det gør dem stive og ufleksible. Er der maling på, bør de skiftes.

Tjek fugerne omkring døre og vinduer. De skal være hele, uanset om de er lavet af mørtel, gummi eller illmodbånd. Slutter fugerne ikke tæt, kan fugt trænge ind i murværket.

5. Badeværelset

Hvis du bor i ældre hus med rå beton omkring afløbene, som er udsat for konstant vand, er der risiko for fugtskade. Gulvet kan blive opfugtet gennem betonen, og fugten kan brede sig til ydervæggene og give skimmelsvamp. I nogle tilfælde vil det være nok at affugte gulvet med affugter og tætne afløbet. Det er desuden en god idé at udskifte afløbet til et nyt, lovligt afløb. I værste tilfælde skal gulvet udskiftes. Det er også vigtigt at holde øje med fugerne i badeværelset, og særligt de bløde fuger i hjørnerne. Hvis disse fuger er utætte, kan vandet løbe under fliserne og give fugtskader.

Yderligere detaljer om dette emne samt andre spændende gør-det-selv projekter i hjemmet kan man finde på dette link:

 

http://www.bolius.dk/de-5-vigtigste-ting-du-skal-ordne-i-dit-hus-9271/