Byg selv en carport

nov 12 • Gør det selv • 1138 Views • Ingen kommentarer til Byg selv en carport

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

De fleste familier vokser jo med tiden i antal, og man får også skrabet flere ting til sig med årene. Så pladsproblemer opstår nemt, og også udendørs kan man have behov for at stille bil, cykler, haveredskaber, værktøj samt andre løse genstande i et rum, som kan aflåses. Der gælder en del regler på området, men disse kan let opfyldes, hvis man sætter sig ind i sagerne. Man kan enten købe et udhus færdigt, men mange vælger at spare pengene, så de bygger det selv, og på den måde får man det også præcis sådan, så det passer perfekt til din nuværende bolig.

Regler om små bygninger

Grundens småbygninger indbefatter blandt andet garage, carport, udhus og drivhus. Reglerne til dem er ikke nær så omfattende som til selve huset, da de ikke må bruges til beboelse, men der er en række krav i bygningsreglementet, der skal følges. Reglerne i bygningsreglementet stiller krav til småbygningernes størrelse og placering på grunden i forhold til hus, vej og naboskel. Der kan også være forhold i lokalplanen, som har betydning. Småbygningerne kræver ikke byggetilladelse, hvis de er under 50 m2, men du skal som udgangspunkt anmelde arbejdet til kommunen, inden du går i gang.

Carporte og garager

En carport er en helt eller delvis åben bygning, der fungerer som overdækning for en eller flere biler. Carporten er normalt lavet som en let konstruktion, hvor taget hviler på søjler af træ eller stål, og hvor eventuelle afskærmninger eller vægge er lavet med bræddebeklædning. Væggene kan dog også være lavet i murværk på et egentligt fundament. Tagdækningen kan eksempelvis være tegl, beton, eternit, tagpap, stålplader eller plastplader.En garage har grundlæggende samme funktion som en carport, men er en helt lukket bygning, som er forsynet med en eller flere porte. Garagen kan ligesom carporten bygges i enten lette eller tunge materialer. Carporte og garager er ofte fritstående bygninger, men kan også være helt eller delvist sammenbygget med huset eller med et udhus. I enkelte tilfælde er carport eller garage helt integreret i huset.

Udhuse og skure

Udhuse eller skure kaldes de småbygninger, som bruges til opbevaring af f.eks. cykler, haveredskaber, havemøbler og brænde. Udhuset kan også indrettes med et værksted.

Udhuset laves normalt af lette materialer f.eks. med bræddebeklædte vægge og tag af plastplader, men det kan også være med murede ydervægge og et tungere tag af f.eks. tegl. Det vil typisk være tilfældet, hvis udhuset er sammenbygget med en garage.

Gør det selv?

Der er ikke noget i vejen for, at du selv står for arbejdet med carport, garage eller udhus, men etablering af eventuelle faste vand-, afløbs- og el-installationer skal foretages af autoriserede håndværkere. De fleste byggemarkeder sælger færdige samlesæt til carporte og skure, som du selv kan opføre. Ønsker du selv at vælge materialer og udseende, skal bygningen tegnes og bygges specielt helt fra bunden. Det kan du gøre selv eller få håndværkere til. Er du mere ambitiøs, kan du også vælge at få en arkitekt til at hjælpe dig med at sikre sammenhængen mellem bygningen og huset og få skabt en helt unik løsning.

Forsikring

Inden byggeriet går i gang, skal du orientere dit forsikringsselskab om planerne, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Spørg forsikringsselskabet, om det er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring i forbindelse med byggeriet. Dette er dog mest relevant i forbindelse med større byggerier.

Må du bruge udhus eller garage til beboelse?

Grundens småbygninger må ikke bruges til beboelse. Ønsker du at inddrage f.eks. en garage til beboelse, vil der dels være tale om en udvidelse af etagearealet, og dels skal den opfylde samme krav som en ny tilbygning.

Lovgivning om carport, garage og udhus

Inden du begynder at planlægge dit projekt, skal du undersøge, om der er en tinglyst lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som vedrører din ejendom og det aktuelle byggeri. Det kan f.eks. dreje sig om bygningernes placering, afstand til skel eller en byggelinje mod vej. På denne side kan man læse mere om alle de reglementer, som gælder for udehuse og carporte:

Hvis du har erfaring med at bygge din egen carport så del gerne ud af dine erfaringer.

Relaterede indlæg

»